2016-10-01-07_46_20-kongres-o-mezczyznie-1_0-pdf-adobe-acrobat-reader-dcUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE (Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej)
zaprasza na
KONGRES O MĘŻCZYŹNIE
ADAMIE – GDZIE JESTEŚ?

Jako Fundacja planujemy być obecni z naszym stoiskiem. Będzie możliwość zapoznania się z naszymi książkami i porozmawiania osobiście.

Kongres o mężczyźnie „Adamie Gdzie Jesteś”