Więzy Duszy


WIĘZY DUSZY – Życie bez udręki

tłumaczenie: Małgorzata Wołochowicz
autor oryginału Benita Francis Chemnitz

wyd. Esprit 2016 | Kup książkę

Kochaj Pana Boga swego całym sercem!
„Albowiem nadał On w Jakubie przykazania i ustanowił Prawo w Izraelu, aby to, co zlecił naszym ojcom, podawali swym synom.”
Ps 78,5

Zbyt mocne przywiązanie do drugiego człowieka może stanowić poważne niebezpieczeństwo fizyczne i duchowe. Książka Benity Francis Chemnitz jest ostrzeżeniem przed nie-bożymi więzami duszy, w których relacja z drugim człowiekiem jest ważniejsza niż relacja z Bogiem. Taka sytuacja to zawsze początek duchowej choroby, której skutkami są podatność na manipulacje czy zgoda na bezgraniczną ingerencję drugiej osoby w nasze życie. Autorka podpowiada, w jaki sposób uwolnić się od toksycznej relacji duchowej z bliźnim i budować swoje życie w oparciu o naturalny porządek wyznaczony nam przez Pana.
Benita Chemnitz Francis – niemiecka ewangelizatorka, która swoje konferencje głosiła na pięciu kontynentach w ponad czterdziestu krajach świata. Pomaga ludziom uwikłanym w kontakty demoniczne.

Rekomendacje

Czas na „generalne porządki”, uwolnij się od niezdrowych przywiązań! Dwóm panom służyć się nie da!
Mariola i Piotr Wołochowiczowie

 


143[2]

Prowadzenie przez Ducha Świętego. Jak rozpoznawać wolę Bożą w swoim życiu
tłumaczenie: Mariola Wołochowicz
autor oryginału Eberhard Mühlan

wyd. Esprit 2010 | Kup książkę

Pismo Święte daje nam liczne obietnice Bożej opieki i osobistego prowadzenia przez Ducha Świętego – powierzając swoje życie Chrystusowi, możemy oczekiwać łaski mądrości i umacniającego poczucia Bożej obecności. Jak jednak rozpoznać subtelną, cichą mowę Ducha Świętego pośród zgiełku rozmaitych impulsów, które do nas docierają? Jak wykształcić w sobie wrażliwość na głos Boga i jak wytrwać w słuchaniu Go nawet wtedy, gdy mamy własne pomysły na życie?

Eberhard Mühlan, korzystając ze swojego bogatego doświadczenia kierownika duchowego oraz własnych przeżyć, podpowiada, jak rozpoznawać i wykorzystywać w życiu natchnienia Ducha Świętego. Szczegółowo objaśnia sposoby, na które Bóg może do nas przemawiać: prowadzenie bezpośrednie i nieuświadomione, słowa poznania oraz sny i wizje. Za ilustrację wykładu służą obficie przywoływane przykłady losów postaci biblijnych, które zaufały Panu i odważnie pełniły Jego wolę.

Autor książki dowodzi, że jeśli nauczymy się przestrzegać kilku prostych duchowych zasad, będziemy cieszyć się łaską Bożego przewodnictwa i owocami pokoju Chrystusowego, doskonaląc nasze powołanie. Drugim, równie ważnym aspektem poddania się prowadzeniu przez Ducha, jest realizacja Bożych planów – nie tylko wobec nas samych. Wsłuchani w głos Ducha, możemy stać się narzędziem w rękach Boga i wspierać błądzących braci – tak jak Ananiasz, który posłuszny Panu wyszedł na ulice Damaszku, by pomóc ociemniałemu Szawłowi.


Jak możemy zostać uzdrowieni Uwolnienie drogą do uzdrowienia LEKARZE O CHRZEŚCIJAŃSKIEJ DRODZE UZDROWIENIAJak możemy zostać uzdrowieni – Uwolnienie drogą do uzdrowienia
tłumaczenie: Mariola Wołochowicz
autor oryginału Christoph Häselbarth

wyd. Esprit 2015 | Kup książkę

Współczesna medycyna ma skłonność do zaniedbywania duchowego aspektu choroby. Znani niemieccy lekarze oraz duszpasterz Christoph Häselbarth, w oparciu o swoją wieloletnią praktykę i liczne doświadczenia, pokazują wyraźnie, że u źródeł choroby niejednokrotnie leży otwarcie się na złe wpływy w sferze duchowej. Drogę do uzdrowienia otwiera zaś usunięcie zła lub grzechu i modlitwa o uwolnienie. 

Jak możemy zostać uzdrowieni 
to praktyczny poradnik zawierający wykaz szczególnie niebezpiecznych zniewoleń i dolegliwości. Znajdziemy tu możliwe przyczyny duchowe chorób oraz listę schorzeń i porad, które pomogą nam się przed nimi uchronić.


Skarb pokoleń Jak sprawić, aby dzieci wybrały nasze wartościSKARB POKOLEŃ – Jak sprawić, aby dzieci wybrały nasze wartości
tłumaczenie: MałgorzataWołochowicz
autor oryginału Norman Willis

wyd. Esprit 2015 | Kup książkę

Weź odpowiedzialność za kolejne pokolenia

„Albowiem nadał On w Jakubie przykazania i ustanowił Prawo w Izraelu, aby to, co zlecił naszym ojcom, podawali swym synom” (Ps 78, 5)

Gdyby prorocy nie przekazywali  dalej skarbu swojej mądrości, zmarnowaliby depozyt wiary. W Piśmie Świętym Bóg mówi wyraźnie, że troska rodziców o chrześcijańskie wychowanie dzieci to gwarancja przetrwania najważniejszych wartości. Ale jak skutecznie przekazać Ducha Bożego i wiarę następnym pokoleniom? Norm Willis odpowiada na to pytanie w ujmujący i prosty sposób. Zbiór podsuwanych przez niego zaleceń i porad układa się w praktyczny poradnik chrześcijańskiego wychowania dzieci.

 O autorze

Norman Willis – chrześcijanin bez pamięci zakochany w Bogu i żonie Marcy. Jest oddanym ojcem czwórki dzieci.


NIE TAK, JAK U ZBÓJCÓW...Nie tak jak u zbójców
tłumaczenie: Mariola Wołochowicz
autor oryginału Ursula Marc

wyd. Światło Życie 2014 | Kup książkę

Książka ta jest współczesną przypowieścią – baśnią dla dzieci i młodzieży, a także – dorosłych. Opowiada o zbójeckim chłopcu, który zostaje przysposobiony przez prawdziwego Króla. U boku jego Syna przeżywa naprawdę niesamowite przygody.

 

Kto czyta te historie, jest poruszony i może zaczyna przeczuwać, co to znaczy być chrześcijaninem. Bo ten Król istnieje naprawdę.

 

 


ZNOWU U ZBÓJCÓW?
tłumaczenie: Mariola Wołochowicz
autor oryginału Ursula Marc

wyd. Światło Życie 2017 | Kup książkę

Tomek od pewnego czasu żyje w pałacu królewskim, do którego trafił w dość tajemniczy sposób. Uczy się tam nowego sposobu życia i nowych relacji z rówieśnikami, z Królem i jego Synem. Pewnego dnia otrzymuje misję do spełnienia. Ma zanieść swojemu zbójeckiemu plemieniu orędzie Króla...


Znowu u zbójców? 
to ciąg dalszy przygód Tomka z tomiku Nie tak, jak u zbójców. To współczesna przypowieść – baśń dla dorosłych, dzieci i młodzieży – w której może odnaleźć się każdy z nas.


Nie tak, jak u zbójców - rozmowa z królem (komentarz biblijny)

Nie tak, jak u zbójców… Rozmowa z Królem. Komentarz biblijny

tłumaczenie: Mariola Wołochowicz
autor oryginału Ursula Marc

wyd. Kernel Plus Warszawa 2000

Tu znajdziesz komentarze i pytania do każdej przygody Tomka opisanej w macierzystej książce “Nie tak, jak u zbójców…”.

A odpowiedzią są konkretne cytaty z Pisma Świętego.


 

Kochać Kościół. Jak Kościół może stać się rodziną i domem dla wszystkichKochać Kościół. Jak Kościół może stać się rodziną i domem dla wszystkich
tłumaczenie: Mariola Wołochowicz
autor oryginału Martin Bühlmann

wyd. Esprit 2011 | Kup książkę

Kochać Kościół to odkrywcze spojrzenie na wewnętrzne życie lokalnych wspólnot chrześcijańskich – inspirująca lektura dla duchownych, świeckich liderów grup oraz wszystkich ludzi, którzy poszukują bliższej relacji z Bogiem. Martin Bühlmann, aby zilustrować bogate życie założonej przez siebie wspólnoty Vineyard Berno, przedstawia liczne, poruszające świadectwa jej członków, którzy w jakimś momencie życia zdecydowali się odpowiedzieć na wezwanie Jezusa. Ukazując siłę jedności braci i sióstr, autor podkreśla także konieczność poszanowania dla różnorodności we wspólnotach chrześcijańskich.  Książka Bühlmana jest krzepiącym świadectwem, a jednocześnie stawia nas przed pytaniem, czy my sami jako członkowie Kościoła naprawdę należycie wypełniamy jego misję.