• Pracujemy z małymi grupami w cyklu rocznym
  • Organizujemy seminaria i obozy (nie tylko dla rodzin, np. unikalną formą pracy są seminaria dla tatusiów i synków)
  • Udzielamy porad indywidualnych (bezpośrednio i listownie)
  • Piszemy książki i artykuły na temat budowania rodziny