Czas pobytu poświęcamy budowaniu relacji ojców i synów: rozmowom co to znaczy być mężczyzną, być ojcem, być synem – co może dać „każda ze stron”, by w życiu rodzinnym układało się jak najlepiej.
W programie zajęcia nt. relacji tata-syn, dyskusje – a także zajęcia w terenie dla małych i „dużych” chłopców, wyłącznie w męskim towarzystwie.

Każdy ojciec przyjeżdża na seminarium z jednym synem. Dziecko powinno mieć co najmniej 8 lat, musi bowiem umieć przeczytać i wypełnić proste polecenia, a także być w stanie ze zrozumieniem brać udział w zajęciach. W tym roku górną granicę wieku zasadniczo przewidujemy na 14 lat.

Rozpoczęcie: w piątek 26 września, kolacją o godz. 19.00 (prosimy o punktualne przybycie!).
Zakończenie: w niedzielę 28 września obiadem o godz. 13.00.
Miejsce: bliskie okolice Warszawy, opis będziemy rozsyłać zainteresowanym.
Koszt uczestnictwa (jednej ekipy ojciec + syn): 160 zł, zapłata na miejscu, bezpośrednio do właścicieli ośrodka. (To są tylko koszty pobytu, my jako Misja Służby Rodzinie nie pobieramy żadnej opłaty.)

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (15 ekip) pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które jeszcze nie brały udziału w takim weekendzie, oraz ojcowie, którzy przyjadą z synem, z którym jeszcze nie byli. Zgłoszenia do 13 września 2008. Potwierdzenia przyjęcia przekażemy do 15 września. Przyjazd wyłącznie dla osób, które otrzymały potwierdzenie przyjęcia.

VIII WEEKEND DLA TATUSIÓW I SYNKÓW