25 lipca 2018 minie 50 lat od ogłoszenia przez papieża Pawła VI encykliki HUMANAE VITAE (o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego). Pomimo nacisków zewnętrznych oraz tych wewnątrz Kościoła, Paweł VI wystąpił z jasną i precyzyjną wykładnią Bożych zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa, wynikających z Bożego Objawienia.

Był to dokument, który przeciwstawiał się tendencjom ówczesnej tzw. „rewolucji seksualnej”. Poza głównymi wskazaniami moralnymi (TAK dla naturalnego planowania rodziny, NIE dla antykoncepcji i aborcji), Paweł VI szeroko opisał kontekst odpowiedzialnego rodzicielstwa, m.in.: cechy miłości małżeńskiej, ład stosunku małżeńskiego, zalety stosowania NPR, bieżące i długofalowe konsekwencje antykoncepcji, moralna dopuszczalność środków leczniczych.

Papież wskazał najważniejsze rozróżnienie istoty metod naturalnych oraz antykoncepcji jako dwóch zupełnie różnych dróg postępowania: „W pierwszym wypadku małżonkowie w sposób prawidłowy korzystają z pewnej właściwości danej im przez naturę. W drugim zaś, stawiają oni przeszkodę naturalnemu przebiegowi procesów związanych z przekazywaniem życia.”

Ja i moja Żona, śp. Mariola, przez ponad 34 lata naszego małżeństwa żyliśmy wg biblijnego modelu odpowiedzialnego rodzicielstwa prezentowanego przez Humanae vitae i doświadczyliśmy wielkiego błogosławieństwa. Nigdy w życiu nie stosowaliśmy żadnej antykoncepcji a obserwacja płodności i niepłodności cyklu doskonale się sprawdzała nawet przy nieregularnych cyklach u mojej Żony.

Zapraszam do zapoznania się z tym, co na temat planowania rodziny pisaliśmy w naszych książkach: Seks po chrześcijańsku oraz Skąd się biorą dzieci?

Piotr Wołochowicz

Wspaniały jubileusz: 50. rocznica encykliki Humanae vitae!