Jako Fundacja sięgająca nieraz do historycznej głębi chrześcijaństwa polecamy płytę, która właśnie miała premierę:Pieśni Naszych Ojców

 

Pieśni naszych ojców” są duchowym spadkiem, spisanym dziedzictwem minionych pokoleń ludzi wiary. Śpiewanie ich bez ożywionego doświadczenia więzi z Chrystusem, jest tylko piękną muzyką wziętą z historycznego skansenu tradycji Kościoła. Śpiewane z niezaspokojoną potrzebą wyrażania zachwytu i wychwalania Chrystusa, rozbrzmiewają duchowym objawieniem, które dzisiaj może stać się dla nas duchowym skarbem, z potencjałem wielokrotnego pomnożenia w kolejnych pokoleniach.

Nowa płyta Mate.O – PIEŚNI NASZYCH OJCÓW