Jak wiecie, 11 listopada 2008 r. mieliśmy zaszczyt jako Misja Służby Rodzinie organizować spotkanie z Peterem Siemensem z OPEN DOORS nt.  aktualnych prześladowań chrześcijan na świecie.
Spotkanie to obejmowało wystąpienie naszego gościa, ekspozycję nt. współczesnych prześladowań chrześcijan, możliwość wykonania podczas spotkania pokrzepiających kartek do konkretnych osób cierpiących  prześladowanie z powodu swej wiary oraz… najważniejsze modlitwę za poszczególne kraje i osoby.
Całe rodziny wraz z dziećmi, zaangażowane w pracę naszej Misji, występowały kolejno, by modlić się publicznie za osoby( np. Nowiana Maleva z Indonezji,  Paulina ze Strefy Gazy…) lub całe kraje( Erytrea, Indie, Korea Płn…) doświadczające ucisku z powodu wiary w Jezusa.

Był to bardzo przejmujący moment, bo prezentacja Petera Siemensa uświadomiła nam to, jak wielka jest wiara tych ludzi i pomimo,że są gnębieni i okrutnie traktowani ….często ich pierwszą odpowiedzią na pytanie:”Co możemy dla Wam zrobić?”  – jest odpowiedź: „Módlcie się, abyśmy to przetrwali i nadal mogli głosić Jezusa!”
A my często nawet nie potrafimy wyobrazić sobie  tego przez co oni przechodzą, jak nieludzko są traktowani…Prosimy,Wy też nie zapominajcie w swojej modlitwie o PRZEŚLADOWANYCH  – BO SĄ NAJPIĘKNIEJSZĄ CZĄSTKĄ CIAŁA CHRYSTUSA!

Spotkanie i modlitwa za prześladowanych w k-le Wniebowstąpienia Pańskiego miała również swój oddźwięk w mediach.
W Gościu Niedzielnym nr 47 z dnia 23 listopada 2008 w  dodatku Gość warszawski ukazała się notatka pt. „Nie mogą zostać sami.” na ten temat.
W programie My, wy, oni – Redakcji Katolickiej programu 1 TVP (4 grudnia o g. 14.30) wyemitowano  nagrane fragmenty w/w spotkania.

Cieszymy się z tego, bo to przybliża temat prześladowań z powodu wiary. A  w naszym kraju niewiedza i nieświadomość na ten temat jest, niestety – ogromna.

Agnieszka

Komentarz na temat Światowego Dnia Modlitwy za prześladowanych chrześcijan